Ambrožův pramen

This post is also available in: English, German, Russian

ambrozuv

Vysoký obsah železa, slabě mineralizované, nazývané Prameny lásky.
Řádně byl pramen zachycen roku 1807. Pramen byl zachycen do 3 jímacích těles, z nichž každé shromažďuje skupinu vod, které se navzájem chemicky i hydrologicky (i obsahem železa) lehce lišily.
V současné době má Ambrožův pramen celkovou vydatnost 10 – 15 l/min. při obsahu železa 38,8 – 39,4 mg v litru. Vody se používá jednak k pití, jednak k přípravě uhličitých koupelí.

Kde se nachází: Park mezi Centrálními a Novými lázněmi.

Otevřen:Volně přístupný, v zimní sezoně (říjen – duben) uzavřeno
Jak vznikl název pramene:

Ambrožův byl nazván podle osvíceného opata Jeronyma Ambrože, který usiloval o zpřístupnění těchto zdrojů nemocným lidem. Býval a je taky nazýván pramenem Lásky. Svým vysokým obsahem železa léčil kdysi chudokrevnost, bledničku a zbarvoval tváře do růžova.

Facebook