admin Archív

Historie města

Mariánské Lázně - nejmladší západočeské lázeňské město vzniklo počátkem 19. století v údolí, ve kterém vyvěrá mnoho léčivých pramenů. Místním usedlíkům byly známy již ve 13. století, zkoumány na obsah soli byly až v r. 1528 na příkaz krále Ferdinanda I.. Systematicky zkoumat jejich léčivé účinky začal až koncem 18. století ordinář tepelského kláštera Dr. Jan Josef Nehr. V r. 1805 postavil u Křížového pramene na místě chýše první zděný dům pro lázeňské hosty, nazvaný Zlatá koule. Příliv lázeňských hostů znamenal brzy rychlý stavební rozvoj. Na pozemcích tepelského kláštera brzy vznikla osada, nazvaná Mariánské Lázně podle obrázku Panny Marie, zavěšeného u Křížového pramene. Osada byla v r. 1818 prohlášená veřejnými lázněmi. Počátek 20. let 19. století znamená obrovský rozmach. Za finanční podpory opata Karla Kašpara Reitenbergera vytvořili zahradník Václav Skalník, architekt Jiří Fischer a stavitel Anton Turner z nehostinného, bažinatého údolí v letech 1817 - 1823 půvabné parkové město s klasicistními a empírovými domy, altány, pavilony a kolonádami. Geniální Skalníkovo prostorové členění města je z větší části zachováno dodnes. V 19. století přijíždí mnoho význammných kulturních, vědeckých i politických osobností z celého světa - Johann Wolfgang Goethe, princ Friedrich Saský, hrabě Kašpar Šternberk, Jöns Jakob Berzelius, Václav Jan Tomášek, Marie Szymanowská

Karlovy Vary

Vzdálenost: 48 km Vyhledávané lázeňské středisko nesoucí jméno po svém zakladateli, císaři Karlu IV. Podle pověsti objevil prý císař zdejší léčivá zřídla při lovu na jelena. Voda z dvanácti

Františkovy Lázně

Vzdálenost: 37 km Františkovy Lázně, nejmenší a nejpůvabnější z lázní západočeského trojúhelníku, leží v těsném sousedství s hranicemi SRN. Díky jednotné klasicistní architektuře lázeňských budov a pavilonů pramenů si Františkovy Lázně uchovaly kouzlo a atmosféru lázeňského místa z přelomu století. První lázeňská sezóna tu proběhla v roce 1793 a od té doby zažilo město, pojmenované podle rakouského císaře Františka I., bouřlivý rozvoj. Ve Františkových Lázních najdeme mnoho zajímavých dokladů architektury 19. a 20. století: několik empírových lázeňských budov pochází z doby kolem roku 1800, kostel Povýšení sv. Kříže byl vystavěn v letech 1812 až 1820 rovněž ve stylu empíru, nad jednotlivými léčivými prameny pak stojí klasicistní pavilony - nad Františkovým pramenem z roku 1831 a nad Solným a Lučním pramenem pavilony postavené v roce 1844. Další informace: Dopravní spojení: autobusem, vlakem, autem Zvětšit mapu

Cheb

Dopravní spojení: vlakem, autobusem, autem Jedno z nejzápadnějších českých měst je rozloženo na březích řeky Ohře. Historické Chebsko bývalo nejprve součástí Svaté říše římské, v letech 1266-1275 ho opanoval

Ambrožův pramen

Vysoký obsah železa, slabě mineralizované, nazývané Prameny lásky. Řádně byl pramen zachycen roku 1807. Pramen byl zachycen do 3 jímacích těles, z nichž každé shromažďuje skupinu vod, které se navzájem chemicky i hydrologicky (i obsahem železa) lehce lišily. V současné době má Ambrožův pramen celkovou vydatnost 10 – 15 l/min. při obsahu železa 38,8 – 39,4 mg v litru. Vody se používá jednak k pití, jednak k přípravě uhličitých koupelí. Kde se nachází: Park mezi Centrálními a Novými lázněmi. [codepeople-post-map] Otevřen:Volně přístupný, v zimní sezoně (říjen - duben) uzavřeno (more…)

Lesní pramen

Lesní pramen je představitelem alkalicko-salinicko-muriatických kyselek, tedy pramenem minerální vody, která mezi anionty má na prvém místě ion hydrokarbonátový, na druhém kation kyslíku, anion SO4 a chlorion. Svým obsahem železa a CO2 se navíc řadí mezi železnaté kyselky. Kde se nachází:Klasicistní pavilon u Třebízského potoka [codepeople-post-map] Otevřen: Denně 6.30-12, 16-18 hod., v zimní sezoně (říjen - duben) uzavřeno (more…)

Facebook