Archív kategorie Církevní budovy

Kostely

Římskokatolický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie Postaven v letech 1844-1848 z popudu tepelského opata Mariana J. Heinla v duchu ideje rezignovavšího opata K. K. P. Reitenbergera v historizujícím novobyzantském

Facebook