Archív kategorie Slavkovský les

Chráněná místa

Nejcennější a nejvýznamnější přírodní prvky v krajině jsou vyhlašovány za zvláště chráněná území. Jedná se o místa, která svou činností většinou člověk ovlivnil, ale přesto si zachovala většinu znaků

Lesnictví

Území dnešního Slavkovského lesa pokrýval v minulosti souvislý prales, nazývaný, jako ostatně všechny lesy při hranici země, “pomezní hvozd”, německy Markwald, latinsky “silva liminaris”. V 9. - 10. století

Minerály

  Oblast Slavkovského lesa je již po mnoho staletí známá svými rudnými ložisky. Již 800 let se zde těží rudy hornickými díly; predtím se zde již dlouhou dobu rudy

Vodstvo

Povrchové vody Slavkovského lesa představují základní přírodní zdroj podmiňující spolu s půdou a ovzduším veškerý život. Kromě těchto biologických funkcí nelze opomenout ani jejich krajinotvornou hodnotu. Vnímavý pozorovatel tak

Facebook