Cheb

This post is also available in: English, German, Russian

cheb03

Dopravní spojení:
vlakem, autobusem, autem

Jedno z nejzápadnějších českých měst je rozloženo na březích řeky Ohře.

Historické Chebsko bývalo nejprve součástí Svaté říše římské, v letech 1266-1275 ho opanoval český král Přemysl Otakar II., ale teprve od roku 1322 náleželo trvale k Českému království. Již na počátku 13. století měl Cheb vlastní městskou samosprávu, čímž se zařadil mezi nejstarší města na našem území.

O jeho důležitosti svědčí fakt, že se zde konal říšský sněm i diplomatické schůzky panovníků, a že se tu dvakrát shromažďovala křižácká vojska před tažením proti husitům. V historickém povědomí však Cheb žije spíše jako místo, kde byl v roce 1634 se svými věrnými důstojníky zavražděn císařský vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Význam města pak po druhé světové válce a vysídlení německého obyvatelstva poněkud poklesl.

2004_1007_084219_ZC_Cheb_kostel_Sv_Mikulase_i

Cheb může dnes mnoho nabídnout zejména milovníkům historie. Památkou číslo jedna je zde románský hrad, založený císařem Friedrichem I. Barbarossou po roce 1167. Z hradu, který ve svých zdech často vítal římské císaře a později české krále, se i přes mladší přestavby zachovala podstatná část paláce a zejména unikátní patrová kaple.

img_spalicek

V chebských ulicích a uličkách si můžeme prohlédnout řadu historicky cenných domů, na náměstíměstí potom malebný domovní blok – známý “Špalíček”. Jen kousek odtud nabízí poučení o minulosti Chebu městské muzeum, a to právě v památném domě, který byl svědkem Valdštejnovy smrti. Monumentální chrám sv. Mikuláše a sv. Alžběty, původně románský, přestavěný po požáru z roku 1270, získal svou pozdně gotickou podobu v letech 1456 až 1470. Poněkud skryt v zástavbě historického jádra stojí klášter minoritů, který byl založen před polovinou 13. století a který se dochoval v zásadě ve své gotické podobě.


Zvětšit mapu

Facebook