Ferdinandův pramen

This post is also available in: English, German, Russian

fedinand

Výrazně slaná chuť, složení jako Křížový pramen, ještě více mineralizován. Využíván pro stáčení stolní vody Excelsior. Zemitá železnatá kyselka s menším obsahem minerálních látek a vysokým obsahem vápníku.
Historie:

Nejstarší zprávy, které se datují o úšovických vodách od XVI. století, týkají se pramene, který byl později nazván Ferdinandovým. Je prvním pramenem, který na sebe upoutal pozornost tehdy v neosídlené, pusté končině pohraničních lesů. Od XVI.stol. bylo ho několikrát použito k výrobě soli – ovšem se záporným výsledkem, neboť nešlo o sůl kuchyňskou, o kterou byla v Čechách vždy nouze, nýbrž o sůl projímavou.
Chemickou analýzou profesor Steinmann našel ve vodě jako hlavní složku Galuberovu sůl. Později pramen analyzovali: Jöns Jakob Berzelius, slavný švédský chemik, který nalezl ve vodě jód, lithium a stroncium (1825).
Nad pramenem dal opat Reitenberger roku 1826 – 27 zbudovat klasicistní kolonádu místo staré dřevěné boudy. Tato kolonáda je podnes krásnou architektonickou památkou jemně zapadající do prostředí lázeňských parků.
Roku 1926 byly zachyceny další prameny: Ferdinand VII a VIII. Pramen Ferdinand VI, který se lišil od ostatních velmi nízkou koncentrací pevných součástí a hlavně železa (jen 2 mg na litr, kdežto ostatní kolem 12 mg), dává ideální stolní minerální vodu vzhledem k velkému obsahu absorbovaného CO2. Plní výhradně do lahví pod názvem „Excelsior“. Nejvyšší obsah volného CO2 vůbec má pramen Ferdinand VI. Ferdinandova pramene I se plně využívá pro pitné kury, z ostatních Ferdinandových pramenů, kromě zmíněného pramene VI (Excelsior), čerpají se vody do lázní k přípravě uhličitých koupelí.
Kde se nachází:Kolonáda Ferdinandova pramene

Otevřen:Volně přístupný, v zimní sezoně (říjen – duben) uzavřeno
Jak vznikl název pramene:

Ferdinandovy prameny, jichž je dnes šest, tvořily původně jediný pramen, nazývaný Slaný nebo Úšovický. Na návrh Reitenbergera byl pramen roku 1819 nazván Kolovratův, ale místodržící Kolovrat si této pocty nepřál a navrhl název Karlův na počest opata. Nakonec byl pramen pojmenován podle krále Ferdinanda, který se o něm poprvé zmiňuje v dochovaném spise z roku 1528.
Kolonáda Fedinandova prameneÚšovice (1826-27). Nejstarší dochovaná klasicistní stavba. Nechal ji zbudovat opat K.K. Reitenberger. Nejstarší minerální pramen pojmenován po králi Ferdinandovi I., který jej dal r.1528 prozkoumat s cílem získat kuchyňskou sůl.

 

Facebook