Klima a počasí

This post is also available in: English, German, Russian

Klima Mariánských Lázní je ovlivněno vyšší nadmořskou výškou. Má středohorský charakter . Vliv proudění od Atlantského oceánu se tu projevuje z celého státu nejdříve. Převažuje západní proudění, které v letních vedrech přivádí chladnější a vlhčí vzduch, v zimě naopak mírní tuhé mrazy a přináší oblevy. Průměrná teplota je + 6,40 C a během roku kolísá v rozmezí 20 stupňů. Kolísání teploty během dne ovlivňuje, zda člověk pociťuje počasí jako příjemné či nepříjemné. Nejvyšší denní kolísání bývá v březnu až květnu a v září, nejnižší v zimě.

Průměrná délka slunečního svitu je 1 670 hodin ročně, nejnižší v srpnu a září, nejvyšší v listopadu a prosinci.

Průměrný roční spad srážek je 702 mm, nejvíce srážek je v letních měsících, avšak rychlý odpar způsobuje, že není jako maximum pociťováno.

Větry ze západu činí 46 % ročních větrů. Z jihu, kam je lázeňská kotlina otevřena, činí 26 %. Východní proudění je 22 % a nejčastější je v zimě, severní jen 5 % a jedno procento bezvětří. Průměrná rychlost větru je 1,8 až 3,3 m/s, což hodnotí Beaufortova stupnice jako mírný vítr.

Průměrné hodnoty ovšem slouží k orientačnímu pohledu, protože skutečné počasí se v každém roce vychyluje z dlouholetých průměrů. Například rok 2003 se vůbec nepodobal dlouhodobým průměrům ani jiným odchylujícím se rokům.

Kromě nadmořské výšky ovlivňuje mikroklima jehličnatý les v okolí a parková zeleň v městě. Mariánské Lázně se odlišují od jiných měst bohatou zelení, která vytváří příznivý biologický filtr značné kapacity. Vzduch je neustále čištěn prouděním vzduchových mas rozdílných teplot lázeňským údolím a mezi domy. Lesy obohacují sídlo kyslíkem, regulují vlhkost a zmírňují teplotní extrémy. Terpentýnové silice smrkových lesů výrazně ionizují vzduch v městě.

 

Facebook