Lesní pramen

This post is also available in: English, German, Russian

lesni

Lesní pramen je představitelem alkalicko-salinicko-muriatických kyselek, tedy pramenem minerální vody, která mezi anionty má na prvém místě ion hydrokarbonátový, na druhém kation kyslíku, anion SO4 a chlorion.
Svým obsahem železa a CO2 se navíc řadí mezi železnaté kyselky.

Kde se nachází:Klasicistní pavilon u Třebízského potoka

Otevřen:
Denně 6.30-12, 16-18 hod., v zimní sezoně (říjen – duben) uzavřeno
Teprve roku 1840 se přikročilo ke stavbě kruhového pavilónku se sloupořadím, který vystřídala dodnes stojící kolonáda podle návrhu arch. Bedřicha Zickera.

Pramene se užívá k pitným kurám a ke kloktání přímo o vývěru. Přebytky vody se vedou potrubím do Vojenského lázeňského ústavu a do budovy Nových lázní, kde se jich používá k pití a k inhalacím.

Jak vznikl název pramene:
Lesní pramen byl znám odnepaměti a již v roce 1683 je uváděn na plánku krajiny pod názvem Schneidsaeuerling. Po vzniku lázní se mu říkalo Větrový či Aeolský, protože prý působil mírné nadýmání. Až při úpravách okolí v letech 1827 – 1828 dostal jméno Lesní.
Pavilon Lesního pramene Park pod Třebízského třídou (1869, F.Zickler). Umístěn na okraji města, kde park přechází nenápadně v les. Vnitřní keramická výzdoba s přírodními motivy – ak.sochař V.Eibl.

Facebook